Příklad optimálního použití kompresorové techniky za účelem co největší úspory u zákazníka.

Je zde použit kompresor s frekvenčním měničem, rekuperace – výměna tepla olej-voda, napojení na intranet zákazníka pro kontrolu stavu kompresoru. Pro snížení potencionálních ztrát na výstupu z TN je naistalován elektronický kulový kohout s dálkovým ovládáním a týdenním programováním.

 

Řídící jednotka kompresoru zobrazuje provozní hodiny, teplotu, provozní tlaky, stav kompresoru – tlakování/netlakování a v případě poruchy posílá e-mail až na 3 zodpovědné osoby (např. údržbu, nebo přímo servisnímu technikovi dodavatele).

Tyto hodnoty jsou zobrazovány jak na displeji vlastního stroje, tak v PC správce systému, nebo kteréhokoliv jiného pracovníka, zodpovědného za stav kompresorové stanice. Po zadání správné IP adresy lze zobrazit tyto informace z kteréhokolv PC v rámci intranetu (vnitřní síť zákazníka).

 

Úspora v případě frekvenčního měniče spočívá v proměnlivých otáčkách a výkonu el. motoru dle aktuální spotřeby, respektive spotřebě el.energie při nižší zátěži (na 45% vytížení stroj ještě přepíná do volnoběhu, přičemž na plném výkonu je spotřeba el. energie cca.20A, ale ve volnoběhu pod 5A).

Případné ztráty vzduchu na rozvodu vzduchu po dobu, kdy se nepracuje, jsou zajištěny zavřením celého systému elektronickým kulovým kohoutem.

Úspora v případě rekuperace je díky využití odpadního tepla na TUV.

Jsme připraveni i vám nabídnout ten nejlepší a nejefektivnější systém pro výrobu, úpravu a rozvod stlačeného vzduchu.