VÝHODY rozvodu tlakového vzduchu SCHNEIDER – HLINÍK

1.   Kalibrovaná, absolutně rovná trubka v délce 6 metrů s tloušťkou stěny od 1,5 do 2,5 mm.

2.   Trubka je již opatřena práškovou povrchovou úpravou v šedém odstínu odpovídající evropské normě pro tlakový vzduch.

3.   Z důvodu hladkosti vnitřních stěn Al trubky je menší odpor proudění (kr = 0,0015 ), toto zajišťuje větší průtok tlakového vzduchu a NEKLESÁ provozní tlak. Tyto vlastnosti umožňují instalovat menší průměr, např. DN 40 v hliníku – odpovídá DN 70 v oceli a DN 63 v plastu.

4.   Zástrčné a montované spojky SCHNEIDER nemají přechodové odsazení průměrů, nevznikají ztráty, tím se značně snižují náklady na provoz tlakového vzduchu.

5.   Hliník nevykazuje při výskytu kondenzátu žádnou korozi,  nevytváří se žádné olejové, kondenzační “kapsy” a následné znečištění tlak. vzduchu.

6.   Hliníkový rozvod SCHNEIDER má vysokou mechanickou odolnost.

7.   Hliník je lehký s hmotností na 1 metr od 0,2 – 1,2 kg, nezatěžuje konstrukci budov a uchycení, používají se jednoduší systémy kotvení s menším počet úchytů, úspora montážního materiálu, levná montáž.

8.   Hliník je tvarově stálý (žádný průhyb).

9.   Velmi jednoduchá, snadná a rychlá montáž.

10. Při montáži není zapotřebí žádných speciálních přípravků, nářadí a svařovacích agregátů, svářečů se státní zkouškou.

11. SPOJOVÁNÍ v DN 15 – 28 zástrčným rozebíratelným systémem a v DN 32 – 63 montovaným rozebíratelným systémem

12. Potrubní rozvod se je možné v budoucnu  jednoduchým a rychlím způsobem rozebrat, upravit, velmi snadná montáž v případě doplnění dalších svodů a připojení na stávající rozvod.

 

13. TUV CERTIFIKÁT, tento potvrzuje provedení zkoušek v rozsahu:

      tlakové provozní zkoušky, mechanická odolnost, ochrana proti UV záření, jsou certifikovány i jednotlivé

      komponenty (trubky, mosazné spojky, koncové krabice)

14. Systém SCHNEIDER minimalizuje ztráty v rozvodu tlakového vzduchu, vyšší provozní tlak, nižší náklady na výrobu tlak. vzduchu.

15. SYSTÉM KONCOVÝCH KRABIC, velmi variabilní, jednoduchý pro dodatečnou montáž vývodů, pouze namontováním vrchní krabice  2 – 4 kusy vývodů. Tyto koncové krabice se dají, jednoduše bez demontáže, rozšířit o další 2 – 4 vývody, celkem až 8 vývodů. Umístění regulace a přimazávání na tyto koncové krabice.

16. Nejvýhodnější schoda  CENA – KVALITARozvody stlačeného vzduchu v praxi

Hlavní snahou př i výběru materiálu pro rozvody stlačeného vzduchu by vždy mělo být splnění základních kritérií:

 
1. Doprava stlačeného vzduchu v nezměněné kvalitě.

 Je třeba zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocení vzduchu, např. vlivem nečistot v potrubí, korozí apod. V praxi investuje mnoho provozovatelů značné prostředky do úpravy a filtrace stlačeného vzduchu v kompresorové stanici, a přitom následně dopravuje stlačený vzduch např. zkorodovaným potrubím, a tak vzduch opět znehodnocuje, což má nepříznivý vliv na produktivitu a životnost připojených strojů. 


2. Doprava stlačeného vzduchu o nezměněném tlaku. 

Vzduch musí být dopravován s minimálními ztrátami v potrubí. Ztráty jsou většinou způsobeny turbulencemi při proudění či netěsnostmi.
Již popsaná kritéria velmi dobře splňují následující materiály:

Zástrčkový systém z mosazi (15 až 28 mm) 

Tento systém spojek je použitelný zejména pro hliníkové a polyamidové trubky (ty používá naše společnost – pro jejich specifické vlastnosti) i pro měděné trubky či trubky z VPE. Důležité je, aby potrubí mělo kalibrovaný průměr a tak zaručenou těsnost. Rozsah použití mosazných spojek je od –20 oC do +60 oC. Tlak může být do 1,6 Mpa (16 bar) při teplotě 20 oC. Masivní těleso je téměř dokonale odolné proti prasknutí a vykazuje značnou spolehlivost a dlouhou životnost. Do spojek se trubka pouze zasouvá, přídržné prstýnky ji spolehlivě drží i př i maximálním tlaku. Tento pružný kroužek má výrazně více dílů než dosud používané systémy a jeho spolehlivost je proto vyšší. Montáž potrubí je jednoduchá a rychlá. Naopak demontáž je možná pouze tehdy, je-li použit speciální nástroj, který rozpojení umožní. Tak je zajištěno, že demontáž rozvodu neprovede neoprávněná osoba.
Spojka obsahuje těsnící kroužek kruhového průřezu (tzv. O-kroužek), který je odolný proti oleji obsaženému ve stlačeném vzduchu a proti agresivnímu kondenzátu. To zajišťuje výrazně delší životnost celého systému. Montáž zástrčkového systému rozvodu stlačeného vzduchu umožní ve srovnání s jinými způsoby spojení až 50 % úsporu doby potřebné k instalaci. To je při narůstající ceně za práci také nezanedbatelná úspora nákladů. Spojky zaručují plný průtok a optimální proudění s minimální turbulencí, což výrazně snižuje ztráty tlaku v systémech. Spojky jsou také odolné proti korozi, necitlivé k výkyvům teplot a mechanické zátěži, která je způsobena např. dilatací potrubí. To je důležité zejména p ř i použití plastového potrubí, které má velkou tepelnou roztažnost.
Smontovaný rozvod je okamžitě připraven k použití. Důležitá je také skutečnost, že v případě potřeby rozšířit rozvod není nutné žádné svařování, řezání apod. S použitím jednoduchého a běžně dostupného nářadí je možné rozvod za velmi krátkou dobu upravit. To je důležité také pro odstávky a k zajištění bezpečnosti (např. v lakovnách, truhlářských provozech apod.)
Noviny a novinky z oblasti stlačeného vzduchu

Rozvod mů že rozebírat jen pověřená osoba (např. údržba v provozu) pomocí speciálního demontážního kroužku. Nepoužívají se žádné dodatečné pojistné kroužky jako u stávajících systémů.


Potrubí z plastů a hliníku

V současné době se kvůli požadavkům na kvalitu u rozvodů stlačeného vzduchu, popsaným v úvodu, stále častěji upouští od d říve tradičních materiálů, jako jsou tzv. černá ocel a pozinkované potrubní rozvody. Nahrazují se stále více materiály z plastů či potrubím z hliníku a mědi. Naše společnost u rozvodů stlačeného vzduchu do 28 mm používá výhradně materiály z polyamidu a hliníku, právě pro jejich výhody př i náročných aplikacích, různé způsoby kotvení atd. Nově máme v sortimentu v těchto průměrech také trubky z ušlechtilé oceli. K tomuto systému rozvodu patří i odpovídající spojky.
Jak polyamidové, tak hliníkové potrubí má při použití představených zástrčkových spojek tlakovou odolnost do 1,5 Mpa. Potrubí je dodáváno v tyčích o délce 6 m či ve svitcích (pouze plastové).
Použijí-li se zástrčkové spojky, stačí trubku pouze zkrátit na potřebnou délku a zasunout do příslušné tvarovky. Hliníkové trubky mají vlivem pevnosti materiálu slabší stěny, a tím je jejich vnitřní průřez větší a lze docílit vyšších průtoků.

Díky použitým trubkám a tvarovkám jsou výrazně sníženy náklady na instalaci, potřebné nářadí atd. Pro montáž není třeba žádná speciální kvalifikace (např svářečské zkoušky apod.). I náklady na údržbu jsou velmi malé. Žádné natírání, minimální ztráty tlaku, žádná koroze. Oba potrubní systémy (plastové a hliníkové trubky) jsou mezi sebou kombinovatelné. Plast má množství výhod při použití např. v montážních žlabech, hliník lze velmi dobře využít např. v prostorách montovaných ocelových konstrukcí. Velmi malá hmotnost výrazně omezuje nutnost nákladného kotvení ke stěnám, stropům apod.