Inteligentní řízení kompresorové stanice nadřazenou řídící jednotkou ARCHON

ARCHON je systém pro inteligentní řízení kompresorové stanice. Dle konfigurace umožňuje řídit libovolný počet kompresorů digitálními signály nebo po datové sběrnici. Základní vlastnosti:

 • nezávislé na značce kompresorů,
 • spolehlivý a moderní hardware Siemens,
 • plně modulární, lze vybavit barevným dotykovým panelem,
 • připojení přes RS485/Profinet do nadřazeného řídicího systému,
 • integrovaný webserver pro vzdálený dohled.

Systém je možné vybavit snímáním aktuální spotřeby stlačeného vzduchu a/nebo příkonu kompresorové stanice, vč. záznamu dat na USB disk.

archon_pic

Princip řízení kompresorů

Klíčovým parametrem každé kompresorové stanice je její účinnost. Energetická účinnost moderních kompresorů dosahuje velmi vysokých hodnot, proto jsou výrobky předních výrobců kompresorů srovnatelné a rozdíly v použitých komponentech mohou dosahovat řádově jednotky procent. Vyšší účinnosti lze dosáhnout použitím kompresorů řízených frekvenčním měničem, které automaticky přizpůsobují svou výkonnost spotřebě. Zatímco výběrem kvalitních komponent a propracovaného systému řízení otáček lze docílit snížení spotřeby energie až o 35 %, kvalitním návrhem a inteligentním řízením celé kompresorové stanice lze dosáhnout úspor podstatně vyšších.

archon_rizeni

Dalších významných úspor lze dosáhnout rovnoměrným zatěžováním kompresorů tak, aby se minimalizoval počet servisních zásahů na jednotlivé stroje. Systém ARCHON proto nabízí několik strategií řízení, které je možné libovolně kombinovat:

 1. Řízení podle pevných priorit – je vhodné pro kompresorové stanice, kde byl proveden důkladný audit a je stanovena optimální sekvence spínání kompresorů, nebo je z technologického hlediska daná priorita kompresorů. Je vhodné nastavit pro krátké časové úseky, kdy je požadována maximální výkonnost kompresorové stanice.
 2. Rovnoměrné zatížení – priority kompresorů se nastaví podle minimálních motohodin jednotlivých strojů, tím je zajištěn shodný servisní interval všech kompresorů. Lze nastavit v době, kdy není vyžadován maximální výkon kompresorové stanice a je žádoucí, aby se kompresory pravidelně střídaly.
 3. Inteligentní řízení dle spotřeby – systém ARCHON spustí kompresor dle momentální spotřeby stlačeného vzduchu tak, aby byl spuštěn kompresor s maximální energetickou účinností pro danou spotřebu.

Inovativní snímač průtoku a příkonu

K systému ARCHON nabízíme digitální snímač průtoku a příkonu kompresorové stanice. Tyto snímače se připojují přes RS485 a umožňují mít okamžitý i dlouhodobý přehled o výkonnosti, resp. účinnosti celé kompresorové stanice. Mezi hlavní výhody patří:

 • připojení přes průmyslovou datovou sběrnici RS485 (MODBUS/RTU),
 • kompaktní rozměry; snadná instalace bez nutnosti úpravy potrubí,
 • snímač příkonu se instaluje přímo do rozvaděče kompresorové stanice,
 • široký rozsah průtoků/příkonů.