Energetická účinnost výrobního závodu, zejména pak všech aplikací využívajících stlačeného vzduchu, je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu. Výroba stlačeného vzduchu jakožto nenahraditelné energie, představuje velmi významnou část celkové spotřeby energie pro výrobní proces. Není žádným tajemstvím, že stlačený vzduch je nejdražší energií ve výrobním procesu a proto je třeba jeho spotřebu mít pod kontrolou.

Správná kontrola výroby stlačeného vzduchu poskytuje nespočet příležitostí pro zlepšení celého výrobního procesu, pokud jde o spotřebu energie, efektivitu, náklady a v neposlední řadě kvalitu stlačeného vzduchu. Na základě mnohaletých zkušeností v průmyslovém odvětví poskytuje Inaircom s.r.o. profesionální analýzu pro naše klienty. Naši kvalifikovaní technici, kteří používají pokročilé měřicí a analytické technologie, mohou provést úplnou analýzu jakéhokoli systému stlačeného vzduchu. Jedním ze způsobů je použití zařízení na měření ampérové zátěže jednotlivých kompresorů (EATool a EASoftware). To nám umožňuje plně pochopit Vaše požadavky na systém, využití stávajících kompresorů, existující spotřebu energie a potencionální plýtvání. Zařízení měří spotřebu na základě analýzy ampérové zátěže kompresorů s ohledem na vývoj tlaku, objem nádoby a objem stlačeného vzduchu v rozvodech. Je schopno vyhodnotit data až ze tří kompresorů v kompresorové stanici. Náš pokročilý simulační software nám následně umožňuje navrhnout různá technická řešení, která mají za cíl poskytovat značné úspory založené na efektivnějším využití elektrické energie.

V případech, kdy je třeba jít více do hloubky, používáme druhý, velmi sofistikovaný systém pro měření veličin ve stlačeném vzduchu. Tento náš jedinečný systém využívá dat z více zdrojů. Konkrétně využívá průtokovou sondu o dimenzi 1“ nebo 2“, sondu na měření tlakového rosného bodu a teploty stlačeného vzduchu. Dále využívá měření tlaku a sondu na měření teploty v kompresorové stanici. Všechny tyto sondy mají výstup do datalogeru, kam se v reálném čase ukládají jednotlivá data v předem nastavených intervalech. Tato data jsou následně uložena do PC a prostřednictvím MS Excel vyhodnocena graficky včetně kompletní tabulky s daty. Ve výsledku tak lze hodnotit průběh spotřeby ve vztahu k dalším veličinám za účelem návrhu nového systému. Kromě toho lze také vyhledávat anomálie v hodnotách tlakového rosného bodu a porovnávat je proti průtoku, teplotě stl. vzduchu nebo například teplotě okolí. Všechny tyto hodnoty pomáhají hledat příčiny problémů u zákazníka například při lakovacích procesech. Celý systém lze doplnit i detekční trubičkou na detekci oleje ve stlačeném vzduchu a tím vyhodnotit všechna dostupná data a navrhnout vždy to nejlepší a nejefektivnější řešení problému.

Jsme dostatečně technologicky vybaveni a naši fundovaní kolegové jsou připraveni Vám vyhodnotit Vaše potřeby tak, aby navrhli vždy to nejlepší řešení pro Váš provoz. Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit.